Vi bygger Sköna Hus

  • Vi bygger Sköna Hus

    Drömmen om att leva i ett vackert hem är större än någonsin. Därför bygger vi på Sköna Hus vackra, högkvalitativa och funktionella hus. Sköna Hus har levererat hus ritade av Sveriges ledande och främsta arkitekter. Byggt enligt äkta svensk hantverkstradition. Grundvalen av material, yta och finish i våra hus är ofta vad andra erbjuder som tillval. Det är då det blir Sköna Hus!

Låg energiförbrukning

Våra välisolerade konstruktioner tillsammans med toppmoderna uppvärmningssystem gör att vi ofta och med mycket god marginal klarar Boverkets krav enl BBR avseende energiförbrukning för uppvärmning av en villa. De nya kraven avseende energiförbrukning började gälla från årsskiftet 09/10 och innebär i korthet att en villa i södra klimatzonen får förbruka max 55kWh/kvm boyta för uppvärmning och varmvatten. Hushållsel tillkommer.

Fuktskyddad väggkonstruktion

Våra ytterväggar har en fuktskyddad konstruktion. Utsidan av regelstommen har en heltäckande isolering vilket bidrar till att virket blir något varmare och därmed sänker den relativa fuktigheten i regelstommen. Den heltäckande isoleringen bidrar även till att köldbryggan bryts. Ytterväggen med 285 mm isolering har ett U-värde på ca 0,138.

Skön arkitektur

Intresset för design och arkitektur växer starkt. Människor önskar ett elegant och funktionellt hem med förutsättningar för komfort och livskvalitét. Ett hus skapat för din livsstil. Sköna Hus har levererat hus ritade av Sveriges ledande och främsta arkitekter. Det gör oss extra stolta.

Vi älskar hus

Vår filosofi är att bygga hus som är anpassade efter de människor som ska leva i dem. Därför kan du själv påverka det mesta när det gäller planlösning, inredning och detaljer i ditt hus. Vi bygger gärna efter dina egna ritningar, precis så som du vill ha det!

Sov gott om natten

När du valt att anlita Sköna Hus finns vi där för dig hela vägen genom ditt bygge. Från första spadtaget till det att huset står klart för inflyttning. Vi hjälper till med papper till kommun och nämnder och fungerar som din rådgivare. Kvalitet och omtanke i stort som smått.

Personligt

Ett hus är mycket mer än reglar och gips. Det är där du ska leva, vila, umgås och det är där dina minnen skapas. Gör ditt hem till en plats där du får vara dig själv.

Miljöpolicy

Sköna Hus strävar alltid efter att välja material och leverantörer ur miljömässiga och ekologiska synvinklar. Målsättningen är att både produktion och uppförande skall ske med minsta möjliga miljöpåverkan. Sköna Hus värnar om miljön och miljöarbetet ska ständigt förbättras.