Aktuellt

Kommentar till senaste tidens artiklar i media om Sköna Hus

Mjöbäck 2014.11.10

Vi ifrågasätter starkt den artikel som publicerades i Aftonbladet 7 november 2014. Påståendena i den är, enligt vår mening, helt felaktiga. Vi är en liten husproducent i premiumsegmentet som alltid gör vårt yppersta för att tillfredsställa våra kunders väldigt högt ställda krav på kvalitet och diskretion. Därför har vi ofta förmånen att få jobba med både kapitalstarka och medvetna beställare. Vi förstår att vi med de uppdragsgivarna ofta får chansen, men även tar risken, att synas lite extra. Det är något vi gärna gör om det är beskrivet utifrån en oberoende vinkel. Men att smutskastas så som vi blev i artikeln den 7 november är oerhört tråkigt. Det är ett helt omotiverat slag mot vårt företag som jag inte är säker på om Aftonbladets journalist, nyhetschef eller ansvarige utgivare förstår konsekvenserna av.

Angående våra kunder
Vi respekterar alla våra kunders personliga integritet. Sköna Hus har därför som policy att aldrig kommentera vilka våra kunder eller uppdragsgivare är. Av den anledningen avböjer vi alltid att svara på frågor från journalister angående byggnationer där vi är involverade.

Angående Familjen Karyd Graafs hus
Mot bakgrund av att Familjen Karyd Graaf aldrig varit kund till Sköna Hus, samt att Familjen Karyd Graaf under en längre tid jagat och smutskastat oss i diverse olika medier, väljer vi därför att kommentera ärendet i denna skrift.

Sköna Hus har aldrig sålt ett hus till Familjen Karyd Graaf och har naturligtvis inte heller skickat Familjen Karyd Graf någon faktura avseende deras husbyggnation. Det har med andra ord aldrig funnits någon form av avtal eller affärsrelation mellan Familjen Karyd Graaf och Sköna Hus. Familjen Karyd Graaf beställde för snart 7 år sedan, omkring årsskiftet 2007/2008, en husbyggnation för uppförande på totalentreprenad av ett företag som hette Arkitekthus Produktion i Mälardalen AB. Sköna Hus anlitades på den tiden frekvent som underleverantör till byggprojekt utförda av dem, så även i detta projekt.

2008 var ett turbulent och mörkt år i svensk ekonomi och så även i Sköna Hus historia. Finanskrisen svepte in över landet och cirka 2/3 av marknaden för småhus försvann. Vi lade under 2008 mycket pengar och resurser på problem med så kallade tunnputsfasader, som nästan hela byggbranschen drabbats av, och vår egen ekonomi var hårt ansträngd. Under sommaren 2008, strax efter påbörjad byggnation hos Familjen Karyd Graaf, hamnar deras totalentreprenör Arkitekthus Produktion i Mälardalen AB i akut ekonomisk kris vilket i augusti 2008 leder till konkurs. Sköna Hus och flera andra inblandade underleverantörer, underentreprenörer och även kunder till Arkitekthus Produktion i Mälardalen AB förlorar stora pengar i konkursen. Samtliga Sköna Hus åtaganden gentemot Arkitekthus Produktion i Mälardalen AB avbröts därför samma dag som konkursen blev känd. Familjen Karyd Graafs husbyggnation var ett av de projekt som berördes då vår beställare och deras totalentreprenör, Arkitekthus Produktion i Mälardalen AB, gått i konkurs och inte längre kunde betala.

Som en direkt konsekvens av dessa stora kundförluster tvingas Sköna Hus och ytterligare några underentreprenörer ställa in alla betalningar, för att sedan begäras i konkurs. Varumärket och inkråmet i Sköna Hus räddas med god hjälp av partners och externa investerare och en helt ny bolagsstruktur bildas. En total rekonstruktion av verksamheten i Sköna Hus genomfördes 2008, med delvis ny personal och ny ägarkonstellation.

Många dåvarande kunder till Arkitekthus Produktion i Mälardalen AB anlitar sedan Sköna Hus för att färdigställa sina hus, inte bara de som höll på att bygga utan även många av de som ännu inte påbörjat sin byggnation. Dock inte Familjen Karyd Graaf som väljer att själva färdigställa sitt halvfärdiga hus med egna entreprenörer.

Vid konkurserna var ”Arkitekthus” och ”Sköna Hus” två helt skilda juridiska personer och det fanns inga ägarrelationer eller några som helst andra kopplingar bolagen emellan.

Att Familjen Karyd Graafs hus visades på Sköna Hus hemsida som ett referenshus kan mot ovanstående redogörelse tyckas vara osmakligt. Vi kan bara hålla med om detta. Det var fel att lägga ut bilder på huset och bilderna togs bort samma dag (våren 2012) vi fick reda detta och vi ber familjen om ursäkt för vårt misstag. Vi har därefter skärpt våra kontroller av vilka hus som visas som referensobjekt på vår hemsida och sedan flera år tillbaka bokar vår fotograf alltid tid med respektive kund för att inga nya liknande misstag ska kunna ske.

Om Sköna Hus verksamhet idag.
Vi vet att vi har en kvalitetsprodukt som vi kan stå för. Efter 2008 har vi gjort ett flertal marknadsundersökningar, både egna och oberoende, och de visar alltid samma resultat. Våra kunder tycker att vi har en kvalitetsprodukt och vi har en mycket hög kundnöjdhet. Enligt oberoende undersökningar, utförda av IMA Marknadsutveckling AB, från både 2011 och 2013 ligger vi i absoluta toppskiktet bland Svenska småhustillverkare vad gäller kvalitet, flexibilitet och kundnöjdhet, vilket gör oss extra stolta.

Nuvarande ägare till Sköna Hus äger idag två koncept inom Svensk småhusindustri, ”Sköna Hus” och ”Arkitekthus”. Konceptet ”Sköna Hus” förvärvades 2008 då bolaget hade ekonomiska problem. Konceptet ”Arkitekthus” förvärvades 2011, det vill säga tre år senare, som ett komplement till verksamheten i Sköna Hus. Ingen personal från tidigare konstellationer av Arkitekthus arbetar idag kvar i organisationen.

Sköna Hus producerar och bygger helt skräddarsydda hus. Att komplettera Sköna Hus koncept med Arkitekthus färdigritade typhus från några av Sveriges absolut främsta arkitekter gör att vi idag har ett starkt och heltäckande utbud i premiumsegmentet på den Skandinaviska marknaden. Det som gör att Sköna Hus och Arkitekthus idag är starka och trygga aktörer på marknaden är att vi nu har kontroll och ansvar för hela processen, från försäljning till färdigställande. Vi har en sund ekonomi och bra efterfrågan av våra produkter, men viktigast av allt – nöjda kunder!

/Ulrik von Schedvin, VD, Sköna Hus Försäljnings AB

Detta dokument som pdf.