Aktuellt

Högt belägen tomt utanför Älvängen

Tomt några km utanför Älvängen, högt belägen fin utsikt.
Positivt förhandsbesked finns för två bostadshus. (Dvs kan styckas till två tomter)

Läs mer

karta_plan